Gmina Czudec

Rada gminy

Rada gminy

Radni Rady Gminy Czudec

kadencji 2014/2018

PRZEWODNICZĄCY RADY: 

 

   Stanisław Kołodziej - Babica

 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY: 

Tadeusz Kmiecik - Pstrągowa

Stanisław Moskwa - Zaborów

 

 RADNI GMINY:

Grzegorz Maźnicki - Czudec

Mariusz Kutowicz - Czudec

Sławomir Szela - Czudec

Wojciech Szela - Czudec

Grzegorz Dudek - Przedmieście Czudeckie

Mirosław Żybura - Przedmieście Czudeckie

Wojciech Bałchan - Babica

Kazimierz Jacek - Wyżne 

Bolesław Wilk - Wyżne

Stanisław Dudek - Nowa Wieś

Tadeusz Bieszczad - Pstrągowa

Bogumił Zięba - Pstrągowa

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kołodziej urzęduje w każdy piątek
w godzinach 8:00-13.00 Rada Gminy Czudec
Czudec ul. Starowiejska 6
(17) 717-21-46
radagminy@czudec.pl