Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Gmina Czudec - oficjalny serwis internetowy

Kontrola z zakresu gospodarki odpadami

Urząd Gminy Czudec informuje wszystkich mieszkańców naszej gminy, że w związku z ciągle zwiększającą się ilością odpadów zmieszanych będą przeprowadzane kontrole z zakresu właściwej segregacji odpadów komunalnych...