Andrzej Ślipski

tel. 017 - 7172100
ugczudec@czudec.pl

Wójt gminy przyjmuje petentów w środy od 8:00 - 13:00