Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów

 

https://www.gov.pl/web/premier/komunikat-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego