Ogłoszenie o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług opiekuńczych : pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec...