Gospodarka odpadami komunalnymi 

-deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości 

Urząd Stanu Cywilnego

- Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 

Ochrona Środowiska

- Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsiewzięć zwiazanych z usuwaniem niezbezpiecznych odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czudec