ul. Rynek 14
38-120 Czudec

Tel. (17) 2772444
Fax.: (17) 2771234


e-mail: okczudec@onet.eu

www.ok-czudec.pl