Radni Rady Gminy Czudec
kadencji 2018-2023

PRZEWODNICZĄCY RADY: Sławomir Szela - Czudec 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY: Danuta Kutowicz - Przedmieście Czuedeckie
                                                   Bogumił Zięba - Pstrągowa

 

 RADNI GMINY:

Imię i nazwisko

Miejscowość

Numer telefonu

Wojciech Bałchan
wojciechbalchan.rgczudec@gmail.com

Babica

535426502

Edmund Gątarski
edmundgatarski.rgczudec@gmail.com

Nowa Wieś

531737128

Krystyna Hoczela
krystynahoczela.rgczudec@gmail.com

Pstrągowa

535493356

Kazimierz Jacek kazimierzjacek.rgczudec@gmail.com

Wyżne

535596936

Tadeusz Kmiecik
tadeuszkmiecik.rgczudec@gmail.com

Pstrągowa

535629051

Danuta Kutowicz
danutakutowicz.rgczudec@gmail.com

Przedmieście Czudeckie

535261852

Mariusz Kutowicz
mariuszkutowicz.rgczudec@gmail.com

Czudec

535483507

Grzegorz Maźnicki
grzegorzmaznicki.rgczudec@gmail.com

Czudec

535443805

Stanisław Moskwa
stanislawmoskwa.rgczudec@gmail.com

Zaborów

535159075

Piotr Niemiec
piotrniemiec.rgczudec@gmail.com

Przedmieście Czudeckie

535981449

Sebastian Szczepek
sebastianszczepek.rgczudec@gmail.com

Babica

535175096

Sławomir Szela
slawomirszela.rgczudec@gmail.com

Czudec

531917820

Wojciech Szela
wojciechszela.rgczudec@gmail.com

Czudec

535286102

Bolesław Wilk
boleslawwilk.rgczudec@gmail.com

Wyżne

535461028

Bogumił Zięba
bogumilzieba.rgczudec@gmail.com

Pstrągowa

535 610 575

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Szela  urzęduje w każdy piątek w godzinach 10:00-12.00 


Rada Gminy Czudec
Czudec ul. Starowiejska 6
(17) 717-21-46
radagminy@czudec.pl