Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Wójt gminy Czudec informuje, że małżonkowie z terenu gminy Czudec, którzy przeżyli minimum 50 lat małżeństwa ( według ślubu cywilnego) mogą składać wnioski o Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego – pokój nr 10A.
Wniosek w imieniu Jubilatów mogą złożyć również najbliżsi członkowie rodziny.
Wniosek powinien zawierać min. imiona i nazwiska osób, datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Na podstawie zgromadzonych podań, złożonych przez zainteresowane osoby sporządzane są wnioski o nadanie medali i przesyłane do biura wojewody, który przekazuje je do Kancelarii Prezydenta RP.
Jubilaci otrzymają list gratulacyjny, przesłany bezpośrednio na adres domowy. Następnie odbywa się uroczystość wręczenia  medali w tutejszym Urzędzie Gminy w ustalonym terminie.

Medal prezydencki dla małżonków może być przyznany tylko raz.

- Podanie o przyznanie medali -