Wykorzystując formularz zamieszczony poniżej możesz dokonać zgłoszenia naruszenia prawa UE w Urzędzie Gminy Czudec oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Pamiętaj, że zgłoszenia możesz dokonać anonimowo lub przekazując swoje dane osobowe. Zwróć uwagę na pola, które nie są obowiązkowe przy zgłoszeniu, które chcesz dokonać w sposób anonimowy.

Zachęcamy do sprawdzenia czy Twoje zgłoszenie na pewno mieści się w zakresie naszej procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Możesz to sprawdzić w części 4. Informacje dotyczące zgłoszenia. Zgłoszenie musi dotyczyć jednego z obszarów prawnych wymienionych w tej części formularza. Zgłoszenia w sprawach innych mogą nie powodować objęcia statusem ochronnym.

* - pola obowiązkowe

Zgłoszenie naruszenia prawa UEInformacje dotyczące zgłaszającego
(Pomiń tę sekcję w przypadku zgłoszenia anonimowego)Informacje dotyczące zgłoszenia
(Sekcja obowiązkowa)

Wybierz z listy rozwijanej
(co się wydarzyło)
(pytanie pomocnicze)
(pytanie pomocnicze)
(pytanie pomocnicze)
(pytanie pomocnicze)
(pytanie pomocnicze)
(pytanie pomocnicze)
(pytanie pomocnicze)
(jeżeli nie masz dostępu do dowodów określ gdzie możemy je odnaleźć?)
(co Pracodawca powinien zrobić?)


Dane kontaktowe
(sekcja obowiązkowa jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz informacje zwrotną dotyczącą postępowania wyjaśniającego)