DO POBRANIA

- Zarządzenie miejsca do bezpłatnego wywieszania ogłoszeń

- Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum

-  Obwieszczenie o granicach i nr obwodów głosowania