Urząd Gminy w Czudcu

ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
Powiat: strzyżowski
Województwo: podkarpackie

tel. (17) 717-21-00
fax. (17) 717-21-31
e-mail: ugczudec@czudec.pl
 
Urząd pracuje:

  • w poniedziałek od 8:00 do 16:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Abonent

Nr pok.

Pracownik

Nr telefonu

Sekretariat
ugczudec@czudec.pl

5

Anna Dulińska

17 7172100

f- 17 7172131

Wójt Gminy

wojt@czudec.p

5

Andrzej Ślipski

łączy centrala

Sekretarz Gminy

sekretarz@czudec.pl

4

Agnieszka Materna

łączy centrala

Skarbnik Gminy

skarbnik@czudec.pl

7

Anna Borowiec

łączy centrala

Biuro Rady

radagminy@czudec.pl

9

Teresa Marciniak

17 7172 146

Podatki

podatki@czudec.pl

1

Maria Dybaś

Jadwiga Stec

Alicja Gierlak

17 7172 140

17 7172 152

Księgowość

księgowość@czudec.pl

2

Halina Dobek

Marzena Środoń

Magdalena Zimny

17 7172 138

Kasa

aw@czudec.pl

3

Alicja Woś

17 71 72 139

inwestycje

inwestycje@czudec.pl

13

Łukasz Goleś

17 71 72 155

Gospodarka  komunalna 

gk@czudec.pl

Piotr Piękoś

Informatyk

ug_informatyk@czudec.pl

12

Mateusz Nieroda

17 71 72 127

Budownictwo, mpzp

azm@czudec.pl

14

Anna Ziobro-Myśliwiec

17 71 72 147

Zamówienia publiczne, zabytki    

przetargi@czudec.pl  

Anna Pająk

17 71 72 137

 

drogi, komunikacja   drogi@czudec.pl

Andrzej Jastrzębski

17 71 72 154

Gospodarka nieruchomościami

Krystyna Kwiek

17 71 72 154

Ochrona Środowiska,

os@czudec.pl

17

Alicja Drozd

17 71 72 149

Rolnictwo, Działalność gosp. edg@czudec.pl

Agnieszka Nowak

17 71 72 150

 

gospodarowanie odpadami

go@czudec.pl

Renata Noga

17 71 72 148

Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności el@czudec.pl

10a

Magdalena Noga

17 71 72 141

17 71 72 142

 USC  usc@czudec.pl

Teresa Pszonka

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych    sz@czudec.pl

11

Klaudia Włoch

17 71 72 122

Obrona cywilna, ppoż.

oc@czudec.pl

Barbara Kidacka-Milewska 

Konserwator - kotłownia

 

Bogdan Rzemień

17 71 72 145


Wójt gminy Czudec: Pan Andrzej Ślipski 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu

ul. Starowiejska 2
38-120 Czudec
 tel. (17) 717-21-65
 
Godziny pracy:

  • w poniedziałek od 8:00 do 16:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Kierownik: Pani Joanna Osetek

Zespół Ekonomiczno-Administracjny Szkół w Czudcu

ul. Starowiejska 2
38-120 Czudec
tel. (17) 717-21-75

Godziny pracy:

  • w poniedziałek od 8:00 do 16:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Dyrektor: Pani Małgorzata Skalska - Nieroda

Ośrodek Kultury w Czudcu

ul. Rynek 14
38-120 Czudec
tel. (17) 277-24-44

okczudec@onet.eu
www.okczudec.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Dyrektor: Ewa Mitręga-Moskwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu

ul. Słoneczna 2
38-120 Czudec
tel. (17) 277-11-11

www.gbp.czudec.pl
gbpczudec@poczta.onet.pl

Godziny pracy:
poniedziałek  od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątek od 8:00 do 17:00
sobota od 9:00 do 14:00

Dyrektor: Pani Halina Zaręba