ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZNE, CZUDEC 2016r. - 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:
- Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych 
- MDP - Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
- Uchwała ZOW nr  IX\18\2015  w sprawie zawodów OSP i MDP
- Zasady przeprowadzania i oceny musztry