Nowe wydanie monografii: „PSTRĄGOWA NASZA MAŁA OJCZYZNA”

W ostatnich dniach ukazało się czwarte, poszerzone wydanie monografii miejscowości Pstrągowa autorstwa Barbary Pilarz, Barbary Stec oraz Mariana Złotka. Z uwagi na to, że autorzy tej publikacji pochodzą z rodzin, które od wielu pokoleń mieszkały w Pstrągowej monografia ta doskonale oddaje ich ogromne zamiłowanie do historii rodzinnych stron i jest nieocenionym źródłem wiedzy dokumentującym dzieje miejscowości oraz parafii Pstrągowa.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Czudec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu w okresie od 1 marca 2022 roku do 30 września 2023 roku realizuje projekt pt. „Bez ograniczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie nr 8.3 - konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dotacja dla Kół Gospodyń działających na terenie Gminy Czudec

Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości Gmina Czudec otrzymała dotację w wysokości: 19 670,00 zł na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czudcu, Nowej Wsi, Pstrągowej, Wyżnem oraz Zaborowie na organizację festynów oraz zakup nowego wyposażenia.

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217), nakładają obowiązek przeprowadzenia najpóźniej w październiku br. wyborów ławników na kadencję 2024-2027.


Zobacz Wszystkie aktualności