Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Edukacja

Zarządzenie Wójta ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2019/2020"

< poprzedni123456789