-"Zarządzenie Nr 10/2019
Wójta Gminy Czudec
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2019/2020"-