Miejscowość

Liczba budynków Liczba mieszkańców
Babica 482 1126
Czudec 1056 2984
Nowa Wieś 263 861
Przedmieście Czudeckie 509 1907
Pstrągowa 821 2306
Wyżne 419 1415
Zaborów 353 1099
Suma 3900 11798

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 20011/2012 w gminie Czudec

Nr Szkoły Podstawowe Liczba uczniów
1 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie 88
2 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy 69
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej 31
4 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 84
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego w Pstrągowej 136
6 Szkoła Podstawowa w Wyżnem 87
7 Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu 296
Liczba uczniów ogółem 791

 

Nr Szkoły Podstawowe Liczba uczniów
1 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie 88
2 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy 69
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej 31
4 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 84
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego w Pstrągowej 136
6 Szkoła Podstawowa w Wyżnem 87
7 Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu 296
Liczba uczniów ogółem 791

 

Nr Publiczne Gimnazja Liczba uczniów
1 Publiczne Gimnazjum im. Św. Kingi w Czudcu 336
2 Publiczne Gimnazjum w Pstrągowej 110
Liczba uczniów ogółem 446