INFORMACJA

Dotyczy kroków, jakie należy podjąć, aby zostać użytkownikiem gminnej sieci komputerowej.

1. Użytkownik musi sprawdzić, czy spełnia warunki techniczne, wymagane do podłączenia do gminnej sieci komputerowej (widoczność optyczna z miejsca gdzie będzie montowana antena odbiorcza do punktu nadawczego). Jeżeli użytkownik ma możliwość wypożyczenia urządzeń może sprawdzić łączność, ponieważ wszystkie nadajniki działają.

2. Użytkownik musi wyposażyć się w zestaw umożliwiający podłączenie do gminnej sieci komputerowej, najprostszy zestaw to:

  •  karta sieciowo-radiowa, standard 802.11b/g
  •  antena odbiorcza, której moc należy wyznaczyć na podstawie odległości między punktem odbiorczym a nadawczym
  •  kabel łączący obydwa urządzenia

3. Użytkownik musi wypełnić kompletny wniosek i złożyć go w Urzędzie Gminy pokój nr 5 (Sekretariat).

4. Administrator rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję o podłączeniu lub nie podłączeniu użytkownika do GSK.

Uwaga:

Z GSK mogą korzystać mieszkańcy spełniający warunki techniczne, nie posiadający zobowiązań wobec gminy.

Włączenie i korzystanie jest nieodpłatne bezterminowo.
Użytkownik ponosi tylko koszty urządzeń, które są jego własnością.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 17-71-72-127


Serwery DNS


DNS1 -  10.0.0.1
DNS2 -  91.189.221.38

Pozostałe ustawienia nie uległy zmianie.Informacja GSK

W związku z dużą ilością spamu wysyłanego z GSK został zablokowany port 25, który odpowiada za wysyłanie poczty bez autoryzacji. Ma to na celu zablokowanie spamerów.

 

Niektóre punkty dostępowe GSK umożliwiają korzystanie z technologii 5Ghz.

Lokalizacje oraz nazewnictwo punktów:

- Babica ( X4-1 , X12-1 , X3-5)
- Wyżne (X14-1)
- Przedmieście Czudeckie (X50-1)
- Czudec (X18-4 , X15-3, X28-4)
- Nowa Wieś (X7-1 , X37-3)
- Pstrągowa (X8-1 , X25-1)

 

Więcej informacji można uzyskać od administratora sieci.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail.