HERB


Herb  W polu srebrnym mur czerwony o trzech blankowanych wieżach, dwie wyższe z podwójnymi oknami każda, trzecia niższa bez okien, brama bez wrót i brony.

Gdzie: godło w postaci muru i dwóch wyższych blankowanych wież i jednej niższej, widnieje w polu pieczęci rajców miasta Czudec. Najstarsze odciski pieczęci miejskiej przyłożone są do dokumentów pochodzących z 2 połowy XVI wieku.

Legenda pieczęci: „SIGILLVM CONSVLVM OPPIDI CZVDECZ”

Prawdopodobnie tłok pieczętny wykonany został niedługo po lokacji miasta Czudec w roku 1461. Odciski tej pieczęci oraz pieczęci alternatywnych o prawie identycznym znaku napieczętnym i legendą, spotykamy jeszcze w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Tłok pieczętny jednej z nich zachował się do dnia dzisiejszego (legenda: SIGILLUM * CONSULUM * OPPIDI * CZUDEC *). Znak napieczętny to niewątpliwie kształt czudeckiego zamku, którego początki sięgają IX wieku (wiślański gród ziemno-drewniany). W okresie wczesnopiastowskim (XI — 1 poł. XIV wieku) był to gród ziemno-kamienno-drewniany), gruntownie przebudowany i rozbudowany w okresie kazimierzowskim na z prawdziwego zdarzenia twierdzę kamienno-ceglaną. W tym stanie zamek przetrwał do 2 połowy XVI wieku, kiedy to rezydent zamku — Stanisław Strzyżowski (herbu Gozdawa) w trakcie prac remontowych, przebudował go w stylu renesansowym (m.in.: blanki w kształcie attyk). W czasie najazdu Tatarów w roku 1624 został poważnie uszkodzony, a w trakcie ataku wojsk księcia siedmiogrodzkiego Rakoczego w roku 1657 — splądrowany i spalony. Ruiny zamku rozebrano w ostatnim dziesięcioleciu XVII wieku.

Nie zachował się żaden barwny wizerunek herbu miejskiego. Dlatego należy przyjąć, iż przedstawiał on mur i blanki ceglane (czerwone) lub kamienne (srebrne). Zatem alternatywną musi być barwa pola tarczy: srebrna, czerwona lub błękitna.

W połowie wieku XIX, nikt już nie potrafił odtworzyć wyglądu czudeckiego zamku. Pojawiła się nowa pieczęć miejska, której używano do roku 1935, czyli do chwili utraty praw miejskich przez Czudec. Legenda tej pieczęci: „ZWIERZCHOŚĆ GMINNA MIASTA CZUDEC”, a w polu pieczęci francuska tarcza herbowa z Okiem Opatrzności (sześciopromienną gwiazdą?) nad półksiężycem barkiem ku podstawie. Nad tarczą pieciopałkowa korona, u boków tarczy labry (akant), a pod nią dwie skrzyżowane gałązki laurowe.

Uzasadnienie barw: czerwień jest barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

FLAGA

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach: 5:8, dzielony w słup (pionowo) w proporcjach 1:1. Pas przy drzewcu czerwony z herbem gminy Czudec (Wersja Nr 1A), a część swobodna, podzielona jest na trzy równe pasy w barwach: biała, czerwona i biała.

Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy. Czerwień jest barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Biel to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody (m.in. rzeki Wisłok), przepływającej przez gminę.

BANER

Banerem jest prostokąt o proporcjach: 1:4, dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 1:4. Gdzie górny pas w barwie czerwonej z herbem gminy Czudec (Wersja Nr 1A), a dolny szeroki pas podzielony w słup (pionowo) na trzy równe pasy: biały, czerwony i biały.

Znaczenie barw identyczne jak przy fladze.

PIECZĘĆ

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA CZUDEC”, między napisem „GMINA” i „CZUDEC” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) tarcza z herbem gminy Czudec (Wersja Nr 1A, 1B i 1C).