Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w Gminie Czudec w 2021 r.

W dniu 23 marca 2022 r., podczas sesji Rady Gminy Czudec odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców z terenu Gminy Czudec. Wręczenia okolicznościowych dyplomów oraz nagród finansowych przyznanych przez Radę Gminy dokonali: Wójt Gminy Czudec Pan Andrzej Ślipski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Sławomirem Szelą oraz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Panem Wojciechem Szelą.