Uwaga przypominamy o obowiązku podania rocznej wartości wyprodukowanej energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej

Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie - § 11 Monitorowanie, sprawozdawczość, ewaluacja i udzielanie informacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, którzy brali udział w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” o podanie rocznej wartości wyprodukowanej energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej, którą można odczytać z wyświetlacza falownika. Niezbędne dane proszę przekazać telefoniczne na nr ( 17) 71 72 122 lub mailowo sz@czudec.pl do dnia 24.09.2021 r.