Granty PPGR

W dniach od 10 do 17 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu odbywa się przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”...

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CZUDEC

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu apeluje o racjonalne korzystanie z wody i dostosowanie się do ograniczeń wynikających z panującej suszy. W załączeniu pismo otrzymane od GOKOM Sp. z o.o. - hurtowy dostawca wody.