Zasady używania symboli Gminy Czudec

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami używania symboli gminy, a w szczególności publikowania herbu Gminy Czudec na portalach społecznościowych przypominamy, że zasady używania herbu, flagi, bannera oraz pieczęci zostały ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XL/282/2005 z dnia 28 października 2005 r.