KRZYŻÓWKA PROFILAKTYCZNA Z NAGRODAMI

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje konkurs na rozwiązanie krzyżówki.