APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CZUDEC

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu apeluje o racjonalne korzystanie z wody i dostosowanie się do ograniczeń wynikających z panującej suszy. W załączeniu pismo otrzymane od GOKOM Sp. z o.o. - hurtowy dostawca wody.