Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na Obszarze Gminy Czudec w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Czudec z dniem 9 marca 2023 r. ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.