Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Zmiany w SIO

Zmiany w SIO

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami w Systemie Informacji Oświatowej poniżej zamieszczamy informację o wprowadzonych modyfikacjach w poszczególnych modułach.

1. RSPO

 • rozszerzenie katalogu znaków niestandardowych używanych w nazwie i nazwie skróconej.

2. WNIOSKI

 • dodany komunikat pojawiający się na 3 miesiące przed wygaśnięciem upoważnienia: „Data upoważnienia wygasa za ... dni. Można złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień....”,
 • dodany komunikat pojawiający się na 30 dni przed wygaśnięciem upoważnienia: „Data upoważnienia wygasa za ... dni. Minął okres, w którym można złożyć wniosek o przedłużenie ważności upoważnienia ..”,
 • dodany komunikat o wnioskach oczekujących na pobranie,
 • wniosek o przedłużenie upoważnienia - gdy dane we wniosku o przedłużenie nie zgadzały się z danymi
  z upoważnienia pojawia się komunikat: „podana kombinacja danych upoważnienia nie jest taka sama jak podana we wniosku o nadanie” - taki wniosek można usunąć z „wszystkie wnioski” i jeszcze raz poprawnie wypełnić wniosek o przedłużenie (usunie się także z panelu komunikacji),
 • dodana kontrola przy składaniu wniosku - nie można złożyć drugiego wniosku, gdy upoważnienie jest aktywne i, gdy pierwszy wniosek jest w trakcie rozpatrywania,
 • poprawa wyświetlania aktywności konta oraz komunikatów w podglądzie szczegółów wniosków.

3. UCZEŃ

 • dowożenie - poprawka dla usuwania i usuwania z powodu błędu,
 • pozostałe dane dziedzinowe - w zespole szkół po odzyskaniu danych nie wracały dane o przeniesieniu ucznia do szkoły wyższego stopnia w tym zespole,
 • pozostałe dane dziedzinowe wychowanka - w SP z oddziałem przedszkolnym po odzyskaniu danych nie wracały dane o kontynuacji nauki w tej szkole i uczeń był przekreślony na liście uczniów,
 • pozostałe dane dziedzinowe - ukończenie szkoły - możliwe także w II klasie ZSZ,
 • panel informacyjny,
 • poprawka dla wyświetlania „ukończenia szkoły” w pozostałych danych dziedzinowych w klasach IV i VI
  w szkołach: szkoła muzyczna I stopnia i szkoła muzyczna II stopnia oraz w klasie IX w szkole sztuki tańca.

4. PODMIOT

 • usunięcie specyfiki szkoły,
 • nowy sposób rejestracji oddziałów podstawowych i dodatkowych,
 • dopisane trzy nowe zawody: technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb operacyjnych i przetwórca ryb,
 • poprawka rejestracji oddziałów podstawowych w ogólnokształcącej szkole muzyczne II stopnia,
 • możliwość usunięcia oddziałów, które w poprzednim interfejsie rejestracji oddziałów były zarejestrowane bez uzupełnienia danych oddziału i synchronizacji.

5. NAUCZYCIEL

 • zmiana w halówkach (rok i półrocze),
 • tygodniowy wymiar zajęć i godziny ponadwymiarowe oraz zwiększony wymiar zajęć przeniesione do obowiązków,
 • usunięcie w obowiązkach rozpisywania na oddziały,
 • dołożenie roku szkolnego w obowiązkach,
 • panel informacyjny

6. DANE ZBIORCZE

 • wydatki - poprawki dla walidacji,
 • wydatki i dotacje - zwiększenie górnej granicy pól do 99.999.999,99 (oprócz wydatków majątkowych - tam zostaje tak jak było - 9.999.999,99),
 • koszty wynagrodzeń - poprawka dla 'styczeń-sierpień bieżącego roku',
 • pomieszczenia - pracownie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu - poprawka dla wyświetlania zawodów (pełna lista dla CKU, CKP, ODDZ),
 • dożywianie - w MOS, MOW i SOSW mają być widoczne tylko szkoły wchodzące w skład tych jednostek.

Z poważaniem,
Zespół SIO