ZGŁOSZENIE AWARII SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Awarię można zgłosić osobiście lub pod numerami telefonów:
17 71 72 198 lub 17 71 72 199

w godzinach :
poniedziałek    od 8:00 do 16:00
wtorek-piątek  od 7:00 do 15:00
Poza godzinami pracy Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego oraz w dni wolne od pracy pod numerem telefonu:    501 042 839