Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE GMINY W CZUDCU OD DNIA 25 MAJA 2020 R.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE GMINY W CZUDCU OD DNIA 25 MAJA 2020 R.

 

 

ZASADY OBSŁUGI INTEREASANTÓW

OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE GMINY W CZUDCU OD DNIA 25 MAJA 2020 R.

 

Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się z zachowaniem następujących wymogów sanitarnych zapewnianiających bezpieczeństwo pracowników i interesantów:

 1. Obsługa interesantów odbywa się na dwóch stanowiskach pracy w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze w budynku Urzędu Gminy w Czudcu (obok KASY), przy czy na każdym stanowisku obsługi przebywać może tylko 1 osoba.
   
 2. Interesanci będą obsługiwani przez pracowników Urzędu Gminy po uprzednim umówieniu się telefonicznym na spotkanie.
   
 3. Dyżurujący pracownik ustala jaką sprawę mieszkaniec zamierza załatwić i powiadamia telefonicznie właściwego pracownika. 
   
 4. Dane interesanta wpisuje obowiązkowo do prowadzonego rejestru pracownik pełniący dyżur (z wyjątkiem osób dokonujących wpłat w KASIE urzędu).
   
 5. Każda osoba wchodząca do urzędu zobowiązana jest do używania maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz do zdezynfekowania rąk.
   
 6. Wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientem, a pracownikiem 1-1,5 m.
   
 7. Pisma do urzędu gminy należy umieszczać przygotowanej do tego celu skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do budynku. Każdy dokument jest poddawany 24 – godzinnej kwarantannie.

- ZARZĄDZENIE  -