Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

PREMIA NA HODOWLĘ BYDŁA MIĘSNEGO

PREMIA NA HODOWLĘ BYDŁA MIĘSNEGO

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe ,,Dolina Strugu”, jako lider Podkarpackiej Grupy Operacyjnej Spichlerz Zdrowia, poszukuje rolników dysponujących gruntami o powierzchni od 3 hektarów, zainteresowanych rozpoczęciem hodowli bydła mięsnego.

Korzystając z programu ARiMR  Restrukturyzacji małych gospodarstw istnieje możliwość uzyskania 100% bezzwrotnej premii na zakup stada początkowego w kwocie do 60 tysięcy złotych. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku będą mogły skorzystać z pomocy gminnych doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Dla większych gospodarstw wsparcie będzie można uzyskać w ramach innych planowanych jeszcze w tym roku działań ARiMR.

W związku z bardzo krótkim czasem na organizację przedsięwzięcia zapraszamy do współpracy i prosimy o szybki kontakt oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  http://ekokrowy.pl/

 

ULOTKA

PLAKAT