Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBÓRKI ODPADÓW

 

TERMINARZ ROZDAWANIA PAKIETÓW WORKÓW NA II PÓŁROCZE 2018 R.

 

UWAGA!!! OD 1 STYCZNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWY SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW !!!

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2018

 

DEKALARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI