Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBÓRKI ODPADÓW

 

TERMINARZ ROZDAWANIA PAKIETÓW WORKÓW NA II PÓŁROCZE 2018 R.

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2018

 

DEKALARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI