Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec - Aktualizacja 12/2017r.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec - Aktualizacja 12/2017r.

- LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI -

 

UCHWAŁA NR XXXI/311/2017 Rady Gminy Czudec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Czudec nr XXVII/264/2017 w sprawie przyjęcia LPR Gminy Czudec.