Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
informujemy, że z dniem dzisiejszym (tj. 9 grudnia 2015 r.) uruchomiona została możliwość składania zamówień głównych na podręczniki standardowe do klasy I (Nasz Elementarz część 3 i 4). Prosimy wszystkich z Państwa, którzy korzystają w procesie edukacyjnym z Naszego Elementarza, o złożenie zamówień niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2015 r. Prosimy o składanie zapotrzebowania według następującej zasady: liczba uczniów klas I korzystających ze standardowej wersji Naszego Elementarza - liczba posiadanych i zdatnych do użytku elementarzy odpowiednio części 3 lub 4 + liczba oddziałów * 2(przysługują Państwu dwa rezerwowe podręczniki na oddział).

Instrukcja składania zamówień:

Zamówienie należy złożyć w strefie dla zalogowanych SIO pod adresem sio.men.gov.pl/dodatki/strefa 
Dla każdej części, tj. 3 i 4, należy złożyć odrębne zamówienie główne. Po zalogowaniu się do strefy SIO, wybieramy zakładkę „Podręcznik”, następnie link „Zarządzanie dystrybucją podręcznika dla …[nazwa Państwa Szkoły]”, a następnie sprawdzamy poprawność danych adresowych w kafelku „Dane adresowe”. Jeżeli dane adresowe są poprawne, klikamy przycisk „akceptuj”, jeżeli wymagają zmiany, to nanosimy zmiany i również klikamy „akceptuj”. Następnie klikamy na link, by powrócić do menu głównego. Wybieramy kafelek „Podręcznik standardowy nowe zapotrzebowanie główne”. Z listy wybieramy odpowiednią część podręcznika. Składamy odrębne zamówienie dla każdej z części.

Nie należy składać zamówienia na daną część, jeżeli dysponują Państwo wystarczającą liczbą egzemplarzy danej części.

Uwaga: Powyższy komunikat dotyczy tylko zamówień na część 3 i 4 do klasy I. Zamówienia na część 3 i 4 do klasy II zostaną wygenerowane automatycznie, w oparciu o posiadane przez MEN informacje.

W przypadku problemów ze złożeniem zamówienia proszę o kontakt z infolinią pod nr telefonu 022 116 51 00 lub z właściwym koordynatorem w kuratorium oświaty.

Z poważaniem, 
Grzegorz Pochopień, Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz MEN