Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2015 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

Program do wprowadzania danych w starym SIO wraz z „Instrukcją wprowadzania danych" został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 14 sierpnia br.
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2015 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".