Informujemy, że jest możliwość uzyskania stypendium szkolnego przez uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe informacje o stypendium znajdują się na stronie internetowej www.zeasczudec.naszaplacowka.pl [1 lub pod nr telefonu do ZEAS Czudec (17) 71-72-175

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dostępne są do pobrania ze strony internetowej ZEAS Czudec w zakładce STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE lub osobiście w okienku GOPS.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W DNIA DO 15.09.2020R.