SIO - NOWY program!!!
03-09-2009
Uprzejmie prosimy o pobranie nowego programu SIO, przygotowanie sprawozdania
i dostarczenie go do ZEAS-u do dnia 15 września 2009r.
Numery telefonów!!!
23-02-2009
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CZUDCU
ul. Starowiejska 1
38-120 Czudec

tel. (17) 717-21-75 CENTRALA
(17) 717-21-77  DYREKTOR
(17) 717-21-79  KSIĘGOWOŚĆ
(17) 717-21-76  KASA
(17) 717-21-78  KADRY
(17) 717-21-80 FAX
e mail: zeas@czudec.pl