Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Informacje dla rolników – afrykański pomór świń

Z uwagi na zagrożenie województwa podkarpackiego wystąpieniem ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, informujemy hodowców świń o zasadach postępowania.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa ASF są zarażone dziki. Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki - zarażone zwierzęta są poddawane ubojowi.

W celu zabezpieczenia gospodarstwa przed zakażeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, takich jak:

  • nie kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia
  • utrzymywać świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami
  • stosować pasze zabezpieczone przed dostępem dzikich zwierząt
  • stosować maty dezynfekcyjne przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Za nieprzestrzeganie tych zasad przewidziane są kary finansowe.

Przypominamy również rolnikom, że zmieniły się zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt. Nowe regulacje mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Apel do chodowców trzody chlewnej