Informacja o otrzymanym przez Gminę Czudec grancie

Gmina Czudec otrzymała grant w wysokości 99 955,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dostępna Gmina Czudec” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.