Projekt opracowania Ortofotomapy z 1944 roku

Czy widziałeś że 1944 r. Bieszczady nie były takie dzikie, jak dzisiaj? Warto mieć na uwadze, że w bieszczadzkich lasach przed II wojną światową znajdowały się liczne wsie, które dzisiaj pozostają niezamieszkałe i zarastają bujną roślinnością. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zmienił się krajobraz podkarpackich lasów na przestrzeni ostatnich 79 lat, wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i sam/a sprawdź, jak wojna wpłynęła na krajobraz najbardziej dzikiego zakątka naszego kraju.

Wielkanoc 2023r.

W imieniu własnym, Radnych oraz pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy składamy Mieszkańcom Gminy Czudec życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa...