Formularz zgłaszania uwag

-POBIERZ-

Adres strony do składania uwag dotyczących projektu: https://sip.rof.org.pl

Z poniższych linków można pobrać Strategię wraz z załącznikami:

Strategia –http://sip.rof.org.pl/doc/ROF_strategia_przestrzenna.pdf

załącznik nr 1  -
http://sip.rof.org.pl/doc/ROF_wytyczne_dla_funkcji.pdf

załącznik nr 2 -
http://sip.rof.org.pl/doc/ROF_syntetyczny_opis_gmin.pdf