W związku z możliwością uzyskania przez uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w biurze ZEAS w terminie do 15 września 2018 r.,

w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600,

w pozostałe dni w godzinach od 700 do 1500.

 

Załączniki do pobrania (wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzory oświadczeń):

-WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO-

-OŚWIADCZENIE-

-OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE-

-OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE Z GOSPODARSTWA ROLNEGO-

-OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE Z DZIAŁALNOŚCI-ZASADY OGÓLNE-

-OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE-RYCZAŁT-

-OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE 12 MIESIĘCY-

-OŚWIADCZENIE O NIE UZYSKANIU DOCHODU-

-INSTRUKCJA DOTYCĄCA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO-

-WYDATKI KWALIFIKOWANE-