Szanowni Mieszkańcy Gminy Czudec,

w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Czudec do roku 2035 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego w perspektywie do 2035 r., a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Czudec na najbliższe lata. Strategia będzie stanowiła jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę w kolejnych latach oraz umożliwi monitorowanie poziomu jej rozwoju.

 

 

Andrzej Ślipski
Wójt Gminy Czudec

 

 

 

ANKIETA

https://ankieta.deltapartner.org.pl/sr_gmina_czudec_mieszkancy