Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 
Wójt Gminy Czudec przedłuża nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do dnia 23 marca 2023 r.

  Andrzej Ślipski - Wójt Gminy Czudec