- treść petycji -

- uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji-