W dniu 24 marca 2018r. o godz. 9 00 r. w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czudcu, która mieści się w budynku Urzędu Gminy w Czudcu odbyły się  eliminacje gminne-  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Czudcu oraz Wójt Gminy Czudec. W turnieju w udział wzięło 30 uczestników, w poszczególnych grupach wiekowych.

Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:
1. St. asp. Albert Pustelak – przewodniczący – Przedstawiciel  KPSP w Strzyżowie
2. Druh Barbara Kidacka-Milewska – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
3. Druh Łukasz Gątarski – członek- Komendant Gminny
4. Druh Marek Jurzysta – członek- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
5. Druh Grzegorz Iskra – członek- Naczelnik OSP Czudec

W wyniku eliminacji pisemnych (test składający się z 25 o zróżnicowanym stopniu trudności wyłoniono po 3 zawodników do eliminacji finałowych- ustnych.  Gdzie zawodnicy zaprezentowali wiedze na temat sprzętów pożarniczych jakie wylosowali.
Pytania testowe dostarczono w zaklejonych i opieczętowanych kopertach przez PSP Strzyżów.

W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono następujących laureatów:


I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa klasy od I-VI
I miejsce  - Julia Kidacka , OSP Pstrągowa Górna – 20+ 5 pkt.
II miejsce – Magdalena Gąsior, OSP Czudec  – 16+5 pkt.
III miejsce Zuzanna Drozd, OSP Czudec –     16+4 pkt

II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy VII-VIII i gimnazjum II-III kl
I miejsce  - Kacper Ziobro , OSP Czudec- 19+6 pkt.
II miejsce Jakub Karnasiewicz, OSP Zaborów – 19+5 pkt
III miejsce-Kamil Górka, OSP Pstrągowa Dolna- 19+0 pkt

III grupa wiekowa – Szkoła Ponadpodstawowa i Ponadginazjalna
I miejsce  - Michała Rykała , OSP Zaborów   - 19+ 6 pkt.
II miejsce Patryk Czech, OSP Czudec – 12+ 4 pkt
III miejsce Patryk Górka, OSP Pstrągowa Dolna 12+3pkt.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy, a laureaci  nagrody
w formie kart upominkowych  do Empiku ufundowane przez Wójta Gminy Czudec
w kwotach: 250 zł, 150zł i 100zł.
 

Na szczeblu powiatowym Gminę Czudec reprezentować będą: 

I  grupa – Julia Kidacka- OSP Pstrągowa
II grupa – Kacper Ziobro- OSP Czudec
III grupa- Michał Rykała- OSP Zaborów

Tegoroczne powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w dniu 12 maja  2018 r. w Urzędzie Gminy we Frysztaku  o godz. 10.00.

Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Czudcu składa serdeczne podziękowania dla :

Pana Stanisława Gierlaka – Wójta Gminy Czudec, Pani Ewie Mitręga -Moskwa – Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu, St. asp. Albertowi Pustelak – Państwowa Straż Pożarna
w Strzyżowie, opiekunom z poszczególnych szkół, oraz jednostek OSP za przygotowanie uczniów, a także samym uczniom za przystąpienie do konkursu i zdrowe współzawodnictwo.
Wójt gminy Czudec podziękował uczestnikom za chęci w zdobywaniu nie tak łatwej wiedzy oraz opiekunom za tak liczne przybycie, pogratulował również tym którym mniej się powiodło a wręcz  minimalnie otarli się o miejsce na podium.

Informujemy, że w tym roku Urząd Gminy Czudec wraz z Zarządem Oddziału Gminnego OSP RP w Czudcu organizuje dla wszystkich uczestników eliminacji gminnych OTWP wycieczkę do muzeum nafty i gazownictwa w Bóbrce w terminie 07.04.2018r. jeżeli będzie czas przewiduje się zwiedzanie pijalni wód w Iwoniczu, a po wycieczce OSP Pstrągowa Dolna zaprasza na poczęstunek.

Organizator zapewnia:
-pokrycie kosztów przejazdu,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wycieczki,
- pokrycie kosztów wstępu do muzeum.

Osoby chętne proszę o zgłaszanie  telefoniczne bądź osobiście do 29.03.2018r. w Urzędzie Gminy w Czudcu pok. 11, zgłoszeń dokonują rodzice bądź opiekunowie. W dniu wycieczki każdy uczestnik musi mieć wypełnioną zgodę rodziców.

Osoba do kontaktu: Barbara Kidacka- Milewska

tel. 017 71 72 122

 

Bardzo dziękujemy druhom  z OSP Czudec i OSP Wyżne za pomoc w przygotowaniu Sali- zawsze można na was liczyć.
Więcej zdjęć z przebiegu turnieju na stronie internetowej www.czudec.pl w zakładce OSP- Turnieje Wiedzy Pożarniczej.