Wójt Gminy Czudec ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Czudec dotacji na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 - Ogłoszenie o naborze 

- Uchwała nr XL/281/2005 Rady Gminy Czudec w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków