Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu informuje, iż posiada sprzęt rehabilitacyjny.
Z usługi wypożyczenia w formie nieodpłatnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne, posiadające:

   a) orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności ( grupie inwalidzkiej)

   b) zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność posiadania sprzętu rehabilitacyjnego.

 

* wykaz sprzętu