OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Babica, Czudec, Nowa Wieś, Pstrągowa, Pstrągowa Wola, Przedmieście Czudeckie, Wyżne i Zaborów

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) uchwały Nr XXVI/213/09 Rady Gminy Czudec z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami oraz na podstawie Zarządzenia Nr 414/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku Wójt Gminy Czudec zaprasza mieszkańców wszystkich sołectw Gminy Czudec do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

1. Cel i przedmiot konsultacji

Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami sołectw: Babica, Czudec, Nowa Wieś, Pstrągowa, Pstrągowa Wola, Przedmieście Czudeckie, Wyżne i Zaborów jest zebranie opinii i uwag odnośnie projektu uchwały Rady Gminy Czudec w sprawie uchwalenia statutów sołectw.


2. Okres w jakim konsultacje będą przeprowadzone

Konsultacje społeczne przeprowadzone w następujących miejscach i terminach:

  1. Sołectwo Babica: 20.09.2022 r. o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Babicy,
  2. Sołectwo Czudec: 23.09.2022 r. o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej w budynku Urzędu Gminy w Czudcu,
  3. Sołectwo Nowa Wieś: 21.09.2022 r. o godz. 19.00 w Budynku Wiejskim w Nowej Wsi.
  4. Sołectwo Pstrągowa: 16.09.2022 r. o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Pstrągowej,
  5. Sołectwo Pstrągowa Wola: 13.09.2022 r. o godz. 18.00 w Domu Strażaka w Pstrągowej Woli.
  6. Sołectwo Przedmieście Czudeckie: 22.09.2022 r. o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej w budynku Urzędu Gminy w Czudcu,
  7. Sołectwo Wyżne: 15.09.2022 r. o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Wyżnem,
  8. Sołectwo Zaborów: 14.09.2022 r. o godz. 18.30 w Domu Strażaka w Zaborowie.

3. Zasięg konsultacji
Sołectwa terenu Gminy Czudec: Babica, Czudec, Nowa Wieś, Pstrągowa, Pstrągowa Wola, Przedmieście Czudeckie, Wyżne i Zaborów. Uwagi i opinie do dokumentów będących przedmiotem konsultacji można zgłaszać podczas zebrań wiejskich, których terminy zostały podane w pkt.2.

 

Andrzej Ślipski

-/-

Wójt Gminy Czudec

 

Do pobrania: