INFORMACJA

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie modernizacją ewidencji gruntów i budynków znajdujących się na terenie gminy Czudec, która spowodowała konieczność nanoszenia zmian w bazie podatkowej właścicieli gruntów i budynków, decyzje wymiarowe na rok 2023 będą sporządzane z opóźnieniem. Prosimy o niezwłoczny zwrot otrzymanych informacji podatkowych  - co przyspieszy sporządzanie nakazów płatniczych.

O terminie przekazania nakazów podatkowych na rok 2023 będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony internetowej gminy, portalu społecznościowego Facebook (Biuletyn Informacyjny Gminy) oraz przez sołtysów.


Andrzej Ślipski
Wójt Gminy Czudec