Zarządzenie nr 295/2018 Wójta Gminy Czudec z dnia 10 stycznia 2018

Zarządzenie nr 295/2018 Wójta Gminy Czudec z dnia 10 stycznia 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2018/2019