Wójt Gminy Czudec informuje, że z dniem 1 lutego 2021 roku ulegają zmianie opłaty za pochówek oraz wjazd na cmentarze komunalne w gminie Czudec.