Zaproszenie na konferencję
 

Zapraszamy na konferencję upowszechniającą wypracowane rozwiązania dotyczące innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu  pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji Projektu pn. Zintegrowany
i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny. Konferencja  rozpocznie się w dniu
4 grudnia  2023 r. o godz. 9.00 w Hotelu Rzeszów,  Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom zintegrowanego planowania przestrzennego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a zwłaszcza upowszechnieniu rozwiązań wypracowanych  w ramach w/w projektu i jest  w części efektem zrealizowanej w Województwie Podkarpackim Inicjatywy Komisji Europejskiej Catching - Up  Regions 2.

Organizowane wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli różnych środowisk: rządowego, naukowego, społecznego, samorządów terytorialnych, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w kraju oraz do przedstawicieli podmiotów i instytucji dysponujących kompetencją jak i doświadczeniem w sektorze wiedzy
o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w konferencji oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem do rejestracji w formie stacjonarnej: https://formularze.podkarpackie.pl/konferencja-projekt-rof.

 

 Agenda konferencji (docx) [40KB]

 

Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (110 miejsc), pierwszeństwo udziału w konferencji mają osoby zaproszone, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie.

 

Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Pan Witold Kowalski tel. 17 743 32 48, adres e-mail: w.kowalski@podkarpackie.pl oraz Pan Bartosz Niemczyk tel.17 743 30 41, adres e-mail: b.niemczyk@podkarpackie.pl