Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego
i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Czudec

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu  w okresie od 1 marca 2022 roku do 30 września 2023 roku realizuje projekt pt. „Bez ograniczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie nr 8.3 - konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Łączna wartość projektu wynosi 314 856,75 PLN w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich: 281 714,43 PLN
  • dotacja celowa: 33 142,32 PLN
  • wkład własny w postaci środków finansowych Gminy Czudec/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu: 16 572,00 PLN
     

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia i stworzenie warunków do opieki domowej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez rozszerzenie działalności funkcjonującej na terenie Gminy Czudec wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.
 

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu, tj. budynek GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu, ul. Starowiejska 1, 38-120 Czudec - pokój nr 2, obok budynku Urzędu Gminy w Czudcu, tel. 17 7172166.

Więcej informacji oraz wykaz sprzętu znajduje się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu: www.gopsczudec.naszops.pl.